Scoil DF 2016

Go to content

Main menu:

Fáilte!!!

Táimid bogtha go suíomh nua i lár an bhaile mhóir!!
Fáilte ar ais ar scoil gach duine.

 
 
 
 
 

Ár Scoil

Is bunscoil í Gaelscoil na gCeithre Maol atá suite i mBéal an Átha, Co. Mhaigh Eo. Osclaíonn geataí na scoile ag 8.40am gach maidin agus tosaíonn an scoil ag 8.50am chun freastal ar thuismitheoirí a thosaíonn ag obair ar a 9 a chlog. Cosúil le gach bunscoil eile, múintear gach ábhar ó churaclam na bunscoile anseo mar shampla Gaeilge, Béarla, Matamaitic, Stair, Tíreolas, Eolaíocht, Corp Oideachas, Dráma, Ceol, Ealaín, Creideamh agus Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte. Ach múintear iad trí mheán na Gaeilge agus is í an Ghaeilge príomhtheanga na scoile. Bíonn deis ag na daltaí páirt a ghlacadh in alán gníomhaí breise ar nós Ceachtanna Feadóg Stáin, Damhsa Gaelach, Damhsa ar an Sean-nós, Gleacaíocht, Snámh, Traenáil Peile, Cispheile agus Rugbaí srl. Anuas ar seo, bíonn Club Obair Bhaile ar siúl tar éis na scoile ó Luan go Déardaoin do pháistí ó Rang 2 ar aghaidh. Is Scoil Glas muid freisin. Tá cúrsaí timpeallachta curtha chun cinn in ár scoil. Fuaireamar ár 6ú brat glas le déanaí!!

Our School

Gaelscoil na gCeithre Maol is a primary school in Ballina, Co. Mayo. School gates open at 8.40 am every morning and school begins at 8.50am to accomodate parents who start working at 9 o'clock. As in other Primary schools, we teach every subject in the Primary School Curriculum, eg. Irish, English, Maths, History, Geography, Science, P.E., Drama, Music, Art, Religion and S.P.H.E. These subjects are taught through the medium of the Irish Language and Irish is the main language of communication in our school. Pupils also have the opportunity to participate in many extra activities such as Tin-whistle classes, Irish Dancing, Sean-nós dancing, Gymnastics, Swimming, Football and Rugby Training etc. Plus, we run an after school homework club from Mondays to Thursdays for children from 2nd Class onwards. We are also a Green School. We promote good environmental practices. We were recently awarded our 6th green flag!!

 
 
Back to content | Back to main menu